Workshops

Wij bieden workshops over actuele thema's aan als in-company aanbod voor teams. De kern van onze werkwijze is dat je oefent met het thema van de workshop aan de hand van eigen casuïstiek. De inhoud van de workshops kunnen wij in overleg verder op maat maken. Het combineren van twee of meer workshops is daarbij een van de mogelijkheden. 
Deelnemers ontvangen alle workshopmaterialen na afloop digitaal. Als u de resultaten van de workshop in uw organisatie wilt vasthouden, kunnen wij u een aansluitend een adviestraject aanbieden.
Wilt u liever buiten uw organisatie de workshop volgen? Wij kunnen voor u ook een mooie workshopruimte in Utrecht verzorgen.

Praktisch:

Duur: 3 uur
Datum en prijs op aanvraag
Voor teams met minimaal 5 personenHet keukentafelgesprek

Hoe voer je een zinvol keukentafelgesprek?

Tijdens een zinvol keukentafelgesprek voelen de cliënt en zijn mantelzorger zich gehoord. Je brengt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt integraal in kaart en focust op zijn mogelijkheden. De hulpvraag kun je inventariseren an de hand van levensdomeinen. Welk instrument kies je hiervoor? In deze workshop presenteren wij een aantal modellen, zoals het zorgleefplan VVT en Gehandicaptenzorg, Houben, het 4D-model en de zelfredzaamheidsmatrix.

Je oefent in tweetallen aan de hand van eigen casuïstiek. Je ontvangt feedback op jouw gesprekstechniek.

Doelgroep

Professionals van wijkteams en van zorg- en welzijnsorganisaties en huisartsenpraktijken.


Mantelzorg in beeld

Hoe geef je ondersteuning aan mantelzorgers in de thuissituatie?

De meeste aandacht van professionals en vrienden en familie gaat uit naar de cliënt: Hoe is het nu met hem of haar? Daarom is het belangrijk dat je als professional oog hebt voor de mantelzorger. Dit doe je door naar de mate van (over)belasting te vragen. Deze workshop biedt inspiratie om de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers te inventariseren en praktische ondersteuning te organiseren.  

Je oefent eerst met een bestaand instrument om de belasting van mantelzorgers is kaart te brengen. Vervolgens ga je aan de slag om de ondersteuningsvraag te inventariseren.

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en mantelzorgers.

Netwerk versterken van cliënten

Hoe activeer je het netwerk van de cliënt?

In het contact tussen professional en cliënt is het logisch dat er wordt gesproken over welke hulp het sociale netwerk van de cliënt kan bieden. Maar hoe breng je het netwerk in kaart als het onderwerp eenmaal ter sprake is gebracht? Sommige mensen denken dat zij geen netwerk hebben, of zij durven aan de mensen in hun nabije omgeving geen hulp te vragen. In deze workshop presenteren wij zes instrumenten.

Je oefent aan de hand van eigen casuïstiek. We verdiepen de casuïstiek door met elkaar op zoek te gaan naar mogelijkheden om het netwerk te vergroten.

Doelgroep

Professionals van wijkteams, professionals en vrijwilligers van Steunpunten Mantelzorg en Wmo-consulenten.

Samenwerken met mantelzorgers

Hoe werk je samen met mantelzorgers?

Mantelzorgparticipatie in een zorginstelling gaat over het meer betrekken van de familie bij het leven van de cliënt. Dit vraagt om een cultuuromslag. Tegelijkertijd gaat het over het praktisch ondersteunen van mantelzorgers en hen faciliteren. Soms is dat lastig. Want waar begin je? In deze workshop bespreken we met elkaar de rollen van mantelzorgers aan de hand van het SOFA-model. Je maakt een individueel actieplan met COUP.

Resultaat van deze workshop is dat medewerkers zich beter weten te verhouden tot de mantelzorgers in de organisatie. Samenwerken wordt hierdoor gemakkelijker.

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden aan cliënten en mantelzorgers in een instelling.