Innovatie huisartsenzorg en sociaal domein

Van zorg naar gezondheid in velsen, vorden en purmerend

Drie initiatieven ontvingen vanuit het ZonMW-programma 'Op één lijn' een voucher voor invoering van het project MENSplus. Wij adviseren de organisaties en helpen bij de ontwikkeling en invoering van hun plannen. Het model 'De gezonde wijkaanpak' van het RIVM werkt voor deze drie initiatieven als kapstok. Het helpt om de juiste partijen te vinden en om de verbinding te leggen met de gemeente.

 

Fysiotherapiepraktijk Careworx in velsen


Brede visie op gezondheid

Fysiotherapiepraktijk CareworX wil een bijdrage leveren aan de gezondheid van inwoners van Velsen. De visie daarbij is dat bewegen in groepsverband het welbevinden van kwetsbare burgers verbetert: door te bewegen word je fitter en het contact met anderen biedt sociale steun. Dit draagt bij aan preventie van gezondheidsklachten.

In samenwerking met Voetbalvereniging Telstar en het National Fonds Ouderen heeft CareworX in het voorjaar het pilotproject Walking Football gestart. Inmiddels trainen 26 mannen van 65 jaar en ouder wekelijks met veel plezier in het Telstarstadion en zijn de eerste toernooien gespeeld.

Bij nieuwe deelnemers wordt een fitheidstest afgenomen door CareworX. De gezondheid van de deelnemers wordt vervolgens regelmatig gemonitord. Hiermee kunnen de gezondheidseffecten in beeld worden gebracht. Dit is zowel belangrijk voor de deelnemers als voor CareworX.

De fysiotherapeut wil graag dat Walking Football een laagdrempelige activiteit voor kwetsbare burgers is. Om die reden zoekt hij samenwerking met de gemeente en de zorgverzekeraars.
Ons bureau ondersteunt CareworX bij het leggen van verbindingen met het sociaal wijkteam, de gemeente en de verzekeraar. Dit moet leiden tot een projectplan waarmee het Walking Football verder uitgerold kan worden in de regio en waarmee structurele financiering kan worden gevonden.

Preventie en positieve gezondheid staan wel steeds meer op de politieke agenda. In de praktijk blijkt het een taaie klus te zijn om van de gemeente of zorgverzekering financiering te verkrijgen voor dit preventieve aanbod.