Over ons

Adviesbureau in zorg en ondersteuning

Kwetsbare burgers zo lang mogelijk hun leven laten leven, zoals zij dat willen.

Wij doen dit door aanbieders van diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening, waarbij het perspectief van de cliënt het vertrekpunt is. Wij begeleiden de werkprocessen die zich richten op samenwerking en innovatie bij één enkele organisatie danwel de gehele zorgketen. Kernthema’s in ons werk zijn: samenwerking, kwaliteit en het cliëntperspectief. 

Van beleid tot praktijk

Wij bieden ondersteuning bij de verschillende stappen van beleidsvorming tot invoering in de praktijk op lokaal niveau. Monitoring van de beoogde effecten is daarbij een onlosmakelijk onderdeel. Ook ontwikkelen wij instrumenten en producten die ondersteunend zijn bij de uitvoeringspraktijk. Wij beschikken over inhoudelijke deskundigheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz) en kwaliteitszorg. Bij grotere of specifieke opdrachten werken wij samen met collega's uit ons netwerk.


Even voorstellen...

Marita Meulmeester

MARITA MEULMEESTER

Marita ziet overal kansen. Als procesbegeleider in het sociaal domein stimuleert zij alle betrokkenen tot nieuwe ideeën en actie. Zij is in staat de juiste mensen en kwaliteiten bij elkaar te brengen voor een innovatief project. Marita is zorgvuldig en tegelijkertijd pragmatisch in haar aanpak. Met haar relativeringsvermogen weet zij de zwaarte uit moeilijke discussies te halen. Zij heeft ruime ervaring in beleid en management in zorg en welzijn. 

Marja Veltman

MARJA VELTMAN

Marja gaat voor kwaliteit en duurzame inhoud. Het zoeken naar de vraag achter de vraag en het ontwikkelen van een oplossing op maat is haar specialiteit. Zij weet hoe ze op strategisch en operationeel niveau het beste uit een team kan halen. Binnen ons bureau is zij expert in de ondersteuning van mantelzorgers. Als gezondheidswetenschapper heeft Marja brede ervaring in zorg en welzijn in de rol van adviseur, onderzoeker, projectleider en procesbegeleider.


Onze werkwijze

HOE WERKEN WIJ?

Voor al onze opdrachtgevers maken wij een offerte op maat. Na het eerste contact maken wij met de opdrachtgever een afspraak om de vraagstelling verder duidelijk te krijgen en onze ideeën voor een te volgen aanpak te bespreken. In dit gesprek bespreken we ook wat de opdrachtgever zelf kan doen en welke onderdelen hij door Meulmeester & Veltman wil laten uitvoeren. 

Onze offertes komen tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever. Voor grotere projecten bestaat onze offerte uit fases, zodat de uitvoering goed is te monitoren. Wij ronden een opdracht af met een evaluatie met de opdrachtgever van zowel het proces als het eindresultaat.

VOOR WIE WERKEN WIJ?

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en landelijke koepelorganisaties.

Wij werken als:

  • projectleider,
  • adviseur,
  • inhoudelijk expert/trainer,
  • onderzoeker,
  • auditor in de VVT-sector en de Informele Zorg. 

Wij zijn beiden als auditor/secretaris verbonden aan de Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg.