Nieuwsbrief 2019-1

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2019!

Het was weer een bewogen jaar in 2018 in het land van zorg & welzijn. Voor ons bureau was het een heel bijzonder jaar, waarin we veel hebben geleerd en gedaan. Daarom geven we in deze brief een korte terugblik op onze activiteiten. We bedanken onze opdrachtgevers voor hun vertrouwen en de mooie opdrachten.

gelukkig-nieuwjaar-za-2019.jpg

Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsjaarverslag

Rode draad in ons werk is en blijft het kwaliteitsbeleid. Ook in 2018 hebben we weer vele instellingen bezocht voor een externe kwaliteitsaudit. Het waarderend auditen doen we volgens de PREZO-methodiek van Stichting Perspekt. Ook voeren we audits uit voor Mentorschap Nederland.

Van Hengelo tot Maastricht en van Tholen tot Haarlem gaan we in gesprek met verplegenden, verzorgenden, bestuurders. Het meest waardevol zijn de gesprekken die we voeren met de bewoners in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en hospices. Met enige regelmaat schrijven we korte verhalen over deze ervaringen van klanten op onze website.

Besturen en verbinden

Door Marita Meulmeester

Het afgelopen jaar stond ook in het teken van besturen. Bij Woonzorgcentrum De Koperhorst in Amersfoort ben ik sinds het voorjaar toezichthouder en lid van de auditcommissie 'Kwaliteit en veiligheid'. De Koperhorst is een bijzondere witte raaf, een klein zelfstandig woonzorgcentrum met een duidelijke visie en een grote wijkfunctie. Een mooie plek om toezichthouder te zijn!

Binnen de Epilepsievereniging zijn we bezig met het verbinden van vrijwilligers én de vele partijen in het zogeheten epilepsieveld. Epilepsie is een aandoening die echt veel beter op de kaart moet komen. In elke levensfase kan het je treffen en het kan iedereen treffen. Kijk eens op de website EVN om lezen wat er zoal leeft bij dit ziektebeeld.  

Verpleegkunde in de praktijk

Door Marja Veltman

2018 was voor mij het jaar van de combinatie werk en studie HBO-V. Inmiddels ben ik al aardig ingevoerd in het vak van verpleegkundige. Mijn stage van de tweede helft van het jaar leverde een inkijkje in de thuiszorg in Utrecht en was extra druk vanwege de vele praktijkuren. De mooie verhalen leest u in een volgende nieuwsbrief.