Gemeente Peel en Maas


In 2007 is de Wmo in werking getreden. Het ministerie van VWS heeft in dat jaar in 26 pilots uitgevoerd samen met gemeenten. Doel van de pilots was het uitwerken van de prestatievelden van de Wmo gekoppeld aan complexe thema’s. De subregio Helden was in 2007 pilot voor het prestatieveld Leefbaarheid en Sociale Samenhang in combinatie met het thema regievoeren door de gemeente.


De inspanningen en de activiteiten van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel (thans Peel en Maas) zijn omvangrijk, complex en interessant voor derden. Kernelementen in de Heldense aanpak zijn zelfsturing en burgerparticipatie.

Kern van de Heldense aanpak

De Wmo-pilot in de subregio Helden bouwt voort op ontwikkelingen die begin jaren negentig in deze regio zijn ingezet op het gebied van leefbaarheid en zelfsturing. De dorpen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor en inwoners dragen zelf bij aan de leefbaarheid van hun woonomgeving. Dat is de visie die ruim tien jaar leidend is in het lokale beleid.

Opdracht aan Meulmeester & Veltman

Bureau Meulmeester & Veltman heeft in 2008 in opdracht van Movisie de evaluatiestudie uitgevoerd en het basisdocument 'Sturen op de dialoog. Opbrengst Wmo-pilot subregio Helden' geschreven.

 

M&V doet: uitvoeren evaluatiestudie en opstellen projectbeschrijving in een basisdocument
Opdrachtgever: Gemeente Helden (Peel en Maas)
Partners: Kennisinstituut Movisie
Periode: 2008
Thema's: Wmo, samenwerking
Website(s): --
Download: Basisdocument Sturen op de dialoog

 

 


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.