Wet maatschappelijke ondersteuning


Actueel in de Wmo

Decentralisatie van de extramurale begeleiding.De functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de Wmo. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk worden voor de nieuwe aanvragen. Pas vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit moment extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ. De decentralisatie van extramurale begeleiding geldt ook voor het vervoer en voor de groep licht verstandelijk gehandicapten (LVG) jongeren en voor kinderen met Jeugd-GGZ zorg (vanaf 2013). Als er sprake is van een verblijfsindicatie (ZZP of VPT) dan blijft de begeleiding vanuit de AWBZ geregeld.

 

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Gemeenten zijn door de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Op 1 augustus is de Wmo in Staatsblad nummer 351 (pdf) gepubliceerd.

Lees meer op: www.invoeringwmo.nl

 

Gerelateerde onderwerpen:

Aanmelden nieuwsbrief

 

 

 

 


Download onze folder!

 

 

 

 


Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.