Wat is Zorg 2.0?

Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Online winkelen en bankieren is gewoon, informatie zoek je op het internet en we huren films en kijken tv op internet. Bij sollicitaties verwijs je voor je cv naar Linkedin. Al dit soort toepassingen dringen ook door in de medische zorgverlening.  

Het begrip e-Health staat voor allerlei toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of diensten in de zorg aan te bieden.
e-Health of het Nederlandse begrip gezondheid 2.0 is een containerbegrip. De begrippen Zorg 2.0, gezondheid 2.0, e-Health, telemedicine, zorg online, internettherapie, domotica en zorg op afstand zijn aan elkaar verwante benamingen.  Het begrip telemedicine of telehealth is een begrip in de medische sector. Zorg op afstand is gangbaar in de gehandicaptenzorg of ouderenzorg, bijvoorbeeld thuiszorg door middel van videocommunicatie.
In de sector geestelijke gezondheidszorg (GGZ) spreekt men van e-mental health of internettherapie.

In alle sectoren  gaat het om verschillende soorten gezondheidsdiensten op afstand waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT zonder de fysieke aanwezigheid van een hulpverlener. Een voorbeeld is videocommunicatie tussen een klant van de thuiszorg en de verzorgende bij de zorgcentrale.
In de medisch sector bestaat het op afstand bewaken en begeleiden van patiënten met specifieke aandoeningen. Een voorbeeld is telemonitoring bij hartfalen en COPD. Een andere toepassing van e-Health is de mogelijkheid om bijvoorbeeld via de website van een ziekenhuis inzage te hebben in je medische dossier.
Maar ook de meer ingeburgerde zaken zoals een email met je zorgverleners valt onder e-Health.
Relatief jong is de m-Health. Dat zijn de e-Health-toepassingen, zorgdiensten, gezondheidsinformatie, leefstijlapps, op een smartphone of i-Pad.  
Al deze toepassingen bieden veel voordelen waar het gaat om de empowerment van zorgconsumenten, de kwaliteit van leven van mensen en de kwaliteit van zorg.

 

Participeren in de zorg

Net als in de andere sectoren zorgt Zorg 2.0 voor een verandering. Participeren wordt mogelijk. We gaan van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer, ook in de zorgverlening. Zorg 2.0 maakt het mogelijk dat er meer ruimte is voor interactie en communicatie. Tussen cliënten onderling, tussen hulpverleners en cliënten, maar ook tussen hulpverleners onderling. We beschrijven twee toepassingen waarmee wij in ons werk te maken hebben: Het Persoonlijk GezondheidsDossier en het Webportaal.

 

Het Persoonlijk GezondheidsDossier

Een Personal Health Record (PHR) is een digitaal gezondheidsdossier waarvan de patiënt zelf de eigenaar is. Het wordt ook wel Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) genoemd.Veruit de meeste PGD's zijn ontwikkeld vanuit de curatieve zorg. Daarom lees je in teksten over een PGD altijd het woord 'patiënt'. Wij hanteren het meer neutralere 'cliënt'.
Bij een PGD ligt het eigenaarschap van de informatie op de op de website van het PGD echt bij de cliënt zelf. Dat is niet het geval als een cliënt inlogt op een portaal van een zorgverlener en daar toegang kan krijgen tot zijn medische gegevens/afspraken etc. Een PGD is een persoonlijke digitale omgeving waarin een cliënt zijn eigen gegevens bijhoudt en zijn eigen dossier aanmaakt.
Inmiddels worden ook in Nederland persoonlijke gezondheidsdossiers ontwikkeld in verschillende vormen.

 

Het Webportaal

In het internetverkeer wordt 'portaal' gebruikt voor een webpagina die dienst doet als 'toegangspoort' tot een reeks andere websites die over hetzelfde onderwerp gaan. Soms is dit synoniem aan start- of hoofdpagina, maar meestal ook als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie binnen een onderwerp.

De Engelse naam die ook veel in Nederlandse teksten wordt gebruikt is 'portal'.

 

Voorbeelden:


Gerelateerde dossiers:

 

 

Nieuwsbrief

Voornaam
 
 

 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

 


Download onze folder!

 

 


Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.