Persoonlijk GezondheidsDossier

 
Resultaat

In november 2013 hebben de ouders van kinderen met een complexe meervoudige handicap op De Tjasker het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) in gebruik genomen. Als naam is Mijneigenplekjeopinternet.nl gekozen.
De functies van het PGD hebben wij samen met de ouders geselecteerd en we hebben goed gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid. Ouders ervaren nu het gemak van directere communicatie en ontvangen ook meer informatie over hun kind. Medewerkers vinden het leuk om foto's en filmpjes toe te voegen.

TragelZorg, de opdrachtgever van het project, ziet het PGD als instrument om de communicatie tussen ouders en professionals te verbeteren. Ook is de inzet dat de regie over de zorg meer bij de ouders komt te liggen. Komende tijd zet TragelZorg in op het stimuleren van het gebruiken van alle functies van het PGD en op monitoren van de gebruikerstevredenheid. Ook bestaat de wens om de koppeling met het digitale zorgdossier te maken.
Hesticare heeft het PGD in samenwerking met ons bureau gebouwd.

Met de gekozen functies is Mijneigenplekjeopinternet een mooie eerste versie van een PGD geworden. Koppeling met het zorgdossier is een volgende stap. Net als het verstrekken van toegang tot bepaalde functies van het PGD aan relevante externe zorg- en dienstverleners.

 
Wat is een Persoonlijk Gezondheidsdossier?

Een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) is een website waar iemand zijn gezondheidsinformatie kan invoeren en beheren. In dit dossier slaat de gebruiker informatie op over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en persoonlijke metingen. Ook kan een dagboek, een planningsrooster of een agenda onderdeel uitmaken van het PGD. Lees hier meer over de achtergrond van het PGD.

 
Het project

In de startfase van het project hebben we in een aantal bijeenkomsten met de ouders hun wensen geïnventariseerd. Deze werkwijze bij Tragel Zorg is uniek omdat het de vraag van de ouders als vertrekpunt neemt. En niet de functies die vanuit het aanbiedersperspectief belangrijk zijn. Resultaat was een wensenlijstje voor de functies van het PGD en een programma van eisen.


Vervolgens is een pilot uitgevoerd met de functies dagrapportage, lotgenotencontact en agenda. Ouders en medewerkers hebben deze functies uitgetest. Op basis van de ervaringen is een aangepast ontwerp gemaakt voor de website. Ook is een nieuwsfunctie toegevoegd en kunnen ouders via de functie dagrapportage communiceren met de betrokken paramedische behandelaren.


Besluitvorming over het ontwikkelen van een versie van het PGD die aansluit bij de wensen en behoeften van  de extramuraal wonende cliënten is nog gaande bij Tragel Zorg.

 
M&V doet: de projectleiding van het Persoonlijk GezondheidsDossier
Opdrachtgever: Tragel Zorg, zorgaanbieder op gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen in Zeeland.
Partners: n.v.t.
Periode: november 2011- november 2013
Thema's: E-health, zelfmanagement
Website(s): www.tragelzorg.nl
Download: Startdocument voor ouders

 


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.