Werkbezoek SGL: kleinschalig en zelfstandig in Zuid-Limburg

Op een prachtige zonnige 16 juli brachten wij een werkbezoek aan de SGL, de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. Wij hadden een uitnodiging ontvangen van Paul Zonneveld, senior-manager van SGL. We troffen Paul rond 13 uur in woonbegeleidingscentrum Schaesberg. Hij gebruikte daar met de groep van ongeveer 27 bewoners gezamenlijk de lunch. Wij waren geïnteresseerd in de manier waarop het kleinschalig wonen in de gehandicaptensector is vormgegeven.

De SGL is daarvan een mooi voorbeeld omdat de stichting alleen kleinschalige woonbegeleidingscentra kent. Een proces van deconcentratie van een grote instelling naar kleinschalige woonbegeleidingscentra heeft de SGL niet gekend: zij is ontstaan vanuit verschillende kleine particuliere instellingen. De basis voor de huidige woonbegeleidingscentra is daarmee al vroeg gelegd.
De doelgroep van de SGL is volwassenen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking, waaronder een grote groep mensen met niet-aangeboren hersenletsel.


Kortweg komt de zorgvisie van SGL op het volgende neer: Uitgangspunt is dat de zorg vanzelfsprekend goed is geregeld: daarmee onderscheid je je niet van andere aanbieders. Zorg is een basisbehoefte waaraan voldaan moet zijn. Van daaruit bekijken medewerkers van SGL hoe je als bewoner je leven kunt en wilt invullen. En daarvoor biedt SGL allerlei mogelijkheden.

 

Paul Zonneveld liet ons met enthousiasme de vier locaties zien waarvoor hij als manager verantwoordelijk is:

  • WBC Schaesberg en WBC Waubach in Landgraaf,
  • WBC Lupinehof en WBC Chevremont in Kerkrade.

We zagen hoe de zorgvisie in de praktijk vorm krijgt. Overal waar wij kwamen waren hooguit enkele bewoners thuis. Iedereen was op pad. Naar activiteiten als zwemmen, boodschappen doen, hobbyactiviteiten op de dagactiviteitencentra, wandelen of met de scootmobiel erop uit. De stichting zorgt ervoor dat mensen aan zoveel mogelijk activiteiten kunnen deelnemen en biedt daarbij de begeleiding. Bijvoorbeeld voetbalwedstrijden bezoeken, carnaval en concerten. Omdat iedereen overdag de deur uit is, kan er per locatie 1 begeleider werken, dat is voldoende voor de bewoners die wél thuis zijn. Achterwacht is uiteraard georganiseerd. Wij waren erg onder de indruk. Bewoners, allemaal met zware en meervoudige handicaps, kunnen op deze manier zelfstandig leven. Zij eten gezamenlijk omdat zelfstandig de maaltijd gebruiken niet kan vanwege de beperkingen van iedereen. Maar verder doet iedereen wat hij of zij wil doen. Vooral de locatie Waubach vonden wij prachtig. Een moderne bungalow waar 10 mensen wonen. Ruimte en licht en iedereen een eigen tuintje. Op de blinde muur die de woning scheidt van de buren heeft elke bewoner een zelf uitgekozen afbeelding laten schilderen door studenten van de kunstacademie. Wij vinden SGL een inspirerend voorbeeld voor het kleinschalig wonen. En een voorbeeld dat grotere bekendheid en navolging verdient! Wilt u meer weten, kijk dan op www.sgl-zorg.nl


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.