Ontmoetingscentrum Prinsenhof


Buurtteam en Buurtwijzer zijn twee groepen buurtbewoners die zich als vrijwilliger één op één inzetten voor de bewoners uit de omliggende flats die met (dreigend) sociaal isolement of met (dreigende) financiële problemen hebben te kampen. Deze buurtbewoners zijn bijvoorbeeld bekend bij de huismeesters, de klantadviseur van Laurens of bij de buren, maar om uiteenlopende redenen onbereikbaar voor de professionals De signalen van al deze mensen worden verzameld door de vrijwilligerscoördinator op Prinsenhof. Zij beoordeelt de casuïstiek, indien nodig samen met een collega van het outreachend maatschappelijk werk en koppelt de vrijwilliger.

De vrijwilligers leggen contact, bieden aandacht en denken met mensen mee over de oplossing van hun problemen. Soms vormen zij de brug naar professionals in zorg, welzijn of inkomensondersteuning, omdat een vrijwilliger uit de buurt net wél voldoende vertrouwen kan wekken om extra hulp in te schakelen. Ontmoetingscentrum Prinsenhof is een initiatief van en trefpunt voor buurtbewoners in de Rotterdamse wijk Het Lage Land in Prins Alexander. Welzijnswethouder Jantine Kriens noemde het ontmoetingscentrum een prachtig voorbeeld van sociale verbinding op buurtniveau. Het gaat daarbij voornamelijk om verbindingen tussen ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenhof is een uniek en bijzonder samenwerkingsverband tussen Woningcorporatie De Nieuwe Unie, Pameijer, Laurens én bewonersvereniging Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Ontmoetingscentrum Prinsenhof is gestart in april 2007 en is een van de eerste deelnemers aan het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg.

Ontmoetingscentrum Prinsenhof is voor en door wijkbewoners opgericht en wordt ook door hen zelf gerund. Prinsenhof biedt kansen aan buurtbewoners om buiten de eigen woning, maar wel in de vertrouwde buurt, met anderen in contact te komen en iets te ondernemen. Ook zijn in het multifunctionele gebouw een fysiotherapeut gevestigd en het consultatiebureau voor ouderen. Prinsenhof heeft diverse prijzen gewonnen:

* Kern met Pit 2009 van de provincie Zuid Holland
* Best Practice Award 2009 van Zorgvisie.

M&V doet: Ontwikkelen van het Buurtteam en de Buurtwijzer samen met bewoners en de professionals in Ontmoetingscentrum Prinsenhof
Opdrachtgever: MT bewonersvereniging Prinsenhof
Partners: Bewonersvereniging Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Woningcorporatie De Nieuwe Unie, Pameijer, Laurens
Periode: 2009
Thema's: Wmo, Vroegsignalering, Wonen-Welzijn-Zorg
Website(s): http://ontmoetingscentrumprinsenhof.nl/
Download:

{socialsharing}

 


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.