Diensten en Producten

Onze kwaliteit is dat wij beleid omzetten naar praktijk. Wij bieden ondersteuning bij de verschillende stappen van beleidsvorming tot invoering in de praktijk op lokaal niveau. Monitoring van de beoogde effecten is daarbij een onlosmakelijk onderdeel. Ook ontwikkelen wij instrumenten en producten die ondersteunend zijn bij de uitvoeringspraktijk. Wij beschikken over inhoudelijke deskundigheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz) en kwaliteitszorg.

Wij werken als:

  • projectleider,
  • adviseur,
  • inhoudelijk expert/ trainer,
  • onderzoeker,
  • auditor in de VVT sector en de sector Informele Zorg

Wij zijn beiden als auditor / secretaris verbonden aan de Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg.

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en landelijke koepelorganisaties.


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.