Missie en Visie

 

Missie

Onze missie is dat kwetsbare burgers zo lang mogelijk hun leven kunnen leven zoals zij dat willen, ook al gaat dit gepaard met lichamelijke en / of geestelijke beperkingen.


Visie

Wij doen dit door aanbieders van diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening, waarbij het perspectief van de cliënt het vertrekpunt is. De praktijk leert dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. In veel gevallen gaat het om een vernieuwingsproces. Wij begeleiden de processen die zich richten op samenwerking en innovatie. Het gaat zowel om de werkprocessen binnen één enkele organisatie als om samenwerkingsprocessen in de gehele zorgketen. Kernthema’s in ons werk zijn: samenwerking, het cliëntperspectief en kwaliteit.


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.