Partners

Meulmeester & Veltman is een adviesbureau in zorg en welzijn. In 2006 hebben Marja Veltman en Marita Meulmeester adviesbureau Meulmeester & Veltman opgericht. Met z’n tweeën werken wij aan de thema’s die ons inspireren om een betere zorg- en dienstverlening voor kwetsbare burgers te realiseren.

 

Meulmeester

Marita Meulmeester

studeerde bestuurskunde. Zij heeft ervaring in diverse beleids- en managementfuncties in de zorgsector. Zij was werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid, manager bij de beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF), bij het voormalige Nederland Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en als projectleider bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Naast Meulmeester & Veltman is zij werkzaam bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Marja Veltman

studeerde gezondheidswetenschappen, Beleid & Beheer van de Gezondheidszorg. Ruim 10 jaar werkt zij op het snijvlak van welzijn, wonen en zorg. Zij heeft gewerkt als beleidsadviseur bij de lokale overheid, als projectleider en trainer bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en als programmacoördinator en lobbyist bij Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Sinds 2011 is zij secetaris van de Commissie van Toezicht op Kwaliteit van de Stichting Mentorschap Netwerk Nederland.

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.