Partners

Meulmeester & Veltman is een adviesbureau in zorg en welzijn. In 2006 hebben Marja Veltman en Marita Meulmeester adviesbureau Meulmeester & Veltman opgericht. Met z’n tweeën werken wij aan de thema’s die ons inspireren om een betere zorg- en dienstverlening voor kwetsbare burgers te realiseren.

 

Meulmeester

Marita Meulmeester

studeerde bestuurskunde.Zij heeft ervaring in beleid en management in de zorg. Ze was beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid. Bij de beroepsvereniging van fysiotherapeuten (KNGF) was zij adjunct-directeur. Daarna werkte zij bij het Nederland Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Sinds mei 2014 zij lid van de landelijke klankbordgroep Preventief(zelf)onderzoek.

Marja Veltman

studeerde gezondheidswetenschappen, Beleid & Beheer van de Gezondheidszorg. Ruim 10 jaar werkt zij op het snijvlak van welzijn, wonen en zorg. Zij heeft gewerkt als beleidsadviseur bij de lokale overheid, als projectleider en trainer bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en als programmacoördinator en lobbyist bij Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Sinds 2011 is zij secretaris van de Commissie van Toezicht op Kwaliteit van de Stichting Mentorschap Netwerk Nederland.


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.