samenwerking in welzijn en zorg

Complexe problemen oplossen in Zwolle

Door Marja Veltman

Sinds januari 2017 werk ik als extern projectleider voor het FACT Team Jeugd in Zwolle. Cliënten van FACT hebben te maken met ernstige psychiatrische problematiek. FACT Jeugd is het belangrijkste organisatiemodel van jeugdhulpverlening in Nederland voor kinderen en jeugdigen met complexe zorgvragen en/of zorgmijding. In Zwolle is dit tegelijkertijd een complex samenwerkingsvraagstuk. Vijf partijen uit de Jeugd-GGZ en Jeugdzorg werken samen door professionals te leveren aan het team. 

De opdracht was het FACT-Team verder te professionaliseren en de samenwerkingsafspraken te borgen. Bij de start van het project bleek het team was gestopt met de werkzaamheden, waardoor de situatie veranderde. De projectgroep die het team aanstuurt is erg gemotiveerd om het team te laten herstarten. Belangrijkste reden is dat FACT-zorg voor elke organisatie een aanvullend aanbod is. Geen van de partijen heeft alle expertise in huis om de complexe cliënten passende zorg te bieden.

Daarmee is het vraagstuk hoe dit georganiseerd moet worden nog niet direct opgelost. Er spelen verschillende vraagstukken: met de transitie in de zorg is de regio IJsselland flink gekort op de budgetten. Schaarse middelen moeten worden verdeeld om specialistische zorg in combinatie met bemoeizorg vorm te geven. Ten tweede speelt de bekende knip in de jeugdzorg nadrukkelijk. Ook het werken met DBC’s binnen dit samenwerkingsverband moet goed worden afgesproken. Ten vierde leven binnen de projectgroep verschillende ideeën over de wijze waarop de FACT-zorg het best kan worden georganiseerd. Tenslotte zijn er in de regio vele spelers in het veld van de jeugdzorg actief, waardoor duidelijk positie moet worden gekozen.

Het liefst zou ik vanuit de inhoud willen bepalen wat er nodig is aan expertise binnen het team en hoe de samenwerking gestalte kan krijgen. De werkelijkheid is dat de financiële kaders heel erg bepalend zijn. Welke mogelijkheden er zijn om met elkaar het meest optimale team te laten herstarten, zal de komende tijd gaan blijken.