Meulmeester & Veltman

Advies in zorg en Ondersteuning

Zorginnovatie is onze expertise. Wij werken aan thema’s die ons inspireren een betere zorg en dienstverlening aan kwetsbare mensen te realiseren. 

Wij ondersteunen veranderprocessen in de eerstelijnszorg, mantelzorgondersteuning en het sociaal domein, met verstand van Wmo, Zvw en Wlz. 

Kernthema’s in ons werk zijn:
samenwerking, kwaliteit en het cliëntenperspectief.


Projecten

Innovatie huisartsenzorg en welzijn

Complexe problemen oplossen in Zwolle

Sinds januari 2017 werkt Marja Veltman als extern projectleider voor het FACT Team Jeugd in Zwolle. Zij ondersteunt bij een complex samenwerkingsvraagstuk. Vijf partijen uit de Jeugd-GGZ en Jeugdzorg werken samen door professionals te leveren aan het team.

Lees verder →

mentorschap

Brede visie
op gezondheid

Fysiotherapiepraktijk CareworX levert een bijdrage aan de gezondheid van inwoners van Velsen. De visie is dat bewegen in groepsverband het welbevinden van kwetsbare burgers verbetert: door te bewegen word je fitter en het contact met anderen biedt sociale steun. 

Lees verder →

samen sterk in de wijk

praktijkverhalen
liefdevolle zorg

In opdracht van Perspekt Keurmerk in de Zorg voeren wij audits uit op basis van het PREZO-kwaliteitssysteem. In de praktijk kijken we naar de waarde van de zorg voor de cliënt. Op onze website en in onze nieuwsbrieven vertellen wij verhalen over liefdevolle zorg. 

Lees verder →


Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

NIeuwsbrief 2018-4

Zorginhoudelijke kwaliteit langs de meetlat

Door Marita Meulmeester

Voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging zijn kwaliteitskaders vastgesteld. Hierin staat beschreven wat goede zorg is. Het kader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de zorg. Er staan vereisten in waar elk verpleeg- en verzorgingshuis aan moet voldoen.

Op verzoek van twee grote VVT- zorgorganisaties hebben wij hun zorginhoudelijke kwaliteit met elkaar vergeleken. Het doel van onze opdrachtgevers was om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s, aandachtspunten en sterke punten vooruitlopend op een mogelijke fusie.

Lees verder →

Nieuwsbrief 2018-3

'DANK VOOR HET NORMALE GESPREK'

Een verhaal over fysieke en relationele veiligheid

Verzorgingshuizen met relatief vitale ouderen bestaan niet meer. De bewoners zijn tegenwoordig op hoge leeftijd en hun zorgvraag neemt toe. Daarom krijgen medewerkers trainingen. Het begrip ‘onbegrepen gedrag’ is in the air. Dit betekent een persoonlijke benadering en de natuurlijke gave om je te willen verdiepen in een persoon.

Lees verder →

 

Workshops

Mantelzorgers.1_15.JPG

Het keukentafelgesprek

Hoe voer je een zinvol keukentafelgesprek? 

Mantelzorgers.1_13.JPG

mantelzorg in beeld

Hoe krijg je de ondersteuningsvraag van mantelzorgers in beeld en hoe werk je met hen samen?

Mantelzorgers.1_9.JPG

Netwerk versterken van cliënten

Hoe activeer je het netwerk van de cliënt?