Meulmeester & Veltman

Advies in zorg en Ondersteuning

Zorginnovatie is onze expertise. Wij werken aan thema’s die ons inspireren een betere zorg en dienstverlening aan kwetsbare mensen te realiseren. 

Wij ondersteunen veranderprocessen in de eerstelijnszorg, mantelzorgondersteuning en het sociaal domein, met verstand van Wmo, Zvw en Wlz. 

Kernthema’s in ons werk zijn:
samenwerking, kwaliteit en het cliëntenperspectief.


Projecten

Innovatie huisartsenzorg en welzijn

Complexe problemen oplossen in Zwolle

Sinds januari 2017 werkt Marja Veltman als extern projectleider voor het FACT Team Jeugd in Zwolle. Zij ondersteunt bij een complex samenwerkingsvraagstuk. Vijf partijen uit de Jeugd-GGZ en Jeugdzorg werken samen door professionals te leveren aan het team.

Lees verder →

mentorschap

Brede visie
op gezondheid

Fysiotherapiepraktijk CareworX levert een bijdrage aan de gezondheid van inwoners van Velsen. De visie is dat bewegen in groepsverband het welbevinden van kwetsbare burgers verbetert: door te bewegen word je fitter en het contact met anderen biedt sociale steun. 

Lees verder →

samen sterk in de wijk

praktijkverhalen
liefdevolle zorg

In opdracht van Perspekt Keurmerk in de Zorg voeren wij audits uit op basis van het PREZO-kwaliteitssysteem. In de praktijk kijken we naar de waarde van de zorg voor de cliënt. Op onze website en in onze nieuwsbrieven vertellen wij verhalen over liefdevolle zorg. 

Lees verder →


Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief 2017-4

Vrijwillige mentoren leveren kwaliteit

Ons bureau voert sinds dit jaar de wettelijk verplichte audits uit bij de Regionale Stichtingen Mentorschap. Wij merken dat weinig mensen bekend zijn met het fenomeen mentorschap, terwijl de verwachting is dat de komende jaren de groep mensen die daar een beroep op zal doen, zal blijven groeien.
Vrijwillige mentoren nemen onbetaald de bijzondere taak op zich om wilsonbekwame cliënten te vertegenwoordigen. Zij ondersteunen mensen die niet goed voor zichzelf belangrijke beslissingen kunnen nemen. Mensen met een verstandelijke of psychische beperking of mensen met dementie hebben soms geen familie die hen formeel kan vertegenwoordigen. Dit is echter wel nodig wanneer beslissingen moeten worden genomen over kwaliteit van leven, zorg en behandeling.

Lees verder →


NIEUWSBRIEF 2017-3

OLCEA NIEUWE ZORGLANDSCHAP

Olcea Nieuwe Zorglandschap is, behalve een mooie naam, een pareltje in het Nederlandse zorglandschap. Olcea verleent thuiszorg aan mensen uit de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap in Hengelo en Enschede. Alle medewerkers van Olcea hebben kennis van en affiniteit met de Syrisch-Orthodoxe, Turkse en Armeense doelgroep. Zo voelt iedereen zich thuis. 
Het hoofdkantoor ligt in Hengelo en dat is voor mij leuk om te vertoeven, als Twentse bestuurskundige. In de middag liep ik mee met de route van de wijkverpleging. We gingen op huisbezoek bij een Syrische klant. Ik stapte in de auto met de Turkse hoofdverpleegkundige en de Syrische eerstverantwoordelijk verzorgende, de vaste contactpersoon voor de klant.

Lees verder →

 

Workshops

Mantelzorgers.1_15.JPG

Het keukentafelgesprek

Hoe voer je een zinvol keukentafelgesprek? 

Mantelzorgers.1_13.JPG

mantelzorg in beeld

Hoe krijg je de ondersteuningsvraag van mantelzorgers in beeld en hoe werk je met hen samen?

Mantelzorgers.1_9.JPG

Netwerk versterken van cliënten

Hoe activeer je het netwerk van de cliënt?